Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #13 – Debit Kredit (Bahagian 5: Penyata Kewangan)

Penyata kewangan (Financial Statements) akan disediakan selepas penyelerasan direkodkan.  Dua jenis penyata kewangan utama: balance sheet (penyata imbangan duga) – menunjukkan keseluruhan aset kedai makan; dan income statement (penyata pendapatan) – menunjukkan perbelanjaan dan pendapatan dalam accounting period. Net income akan ditambah ke owners’ equity account; Net losses akan ditolak dari owners’ equity account sebelum… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #12 – Debit Kredit (Bahagian 4: Kira Pendapatan Perniagaan)

Measuring Income

Mari kita kira pendapatan perniagaan yang kita jalankan.  Pengiraan pendapatan perlu dilakukan untuk kita tahu untung/rugi kedai makan.  Secara umum, revenue harus melebihi expenses untuk dapat keuntungan. Bila keuntungan (profit) dijana, owners’ equity akan bertambah – revenue dan expenses account akan ditutup masuk ke dalam owners’ equity account bila tempoh perakaunan berakhir, atau dibawa ke hadapan. … Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #11 – Debit Kredit (Bahagian 3: Imbangan Duga)

trial balance

Fuh dulu dengar je kawan-kawan perdagangan pasal imbangan duga (Trial Balance) ni hehe.. skali sekarang kena belajar!  OK! Imbangan duga ni bertujuan untuk menyenaraikan kesemua akaun dengan debit and credit balances. Ia selalunya disediakan pada penghujung / penamat accounting period dan merupakan langkah pertama bagi menjana penyata kewangan (financial statements).  Imbangan duga bagi akaun dikatakan… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #10 – Debit Kredit (Bahagian 2: Baki Akaun )

Bagi menentukan baki akuan, kedua debit dan kredit perlu dijumlahkan,  jumlah yang lebih besar kemudian ditolak dari yang lebih kecil.  Akaun dikatakan  sebagai mempunyai “baki debit atau debit balance” jika jumlah keseluruhan debit melebihi jumlah kredit. Sebaliknya baki akaun dikatakan sebagai “baki kredit atau credit balance” jika jumlah keseluruhan kredit melebihi jumlah keseluruhan debit. Contoh… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #8 – Jenis-jenis Akaun

account types

Ada pelbagai jenis akaun bagi merekodkan transaksi perniagaan.  Jenis-jenis akaun termasuk: (1) Akaun Aset (2) Akaun Liabiliti (3) Akaun Ekuiti Pemilik Tiga jenis akaun ini kemudiannya melibatkan pelbagai transaksi yang perlu direkodkan. Akaun T Akaun bertujuan untuk merekod pertambahan atau penurunan jumlah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.  Kaedah merekodkan transaksi ini dia namakan “Akaun T“. … Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #7 – Hubungan Pendapatan dan Perbelanjaan dengan Ekuiti Pemilik

Perbelanjaan dan Pendapatan

Orang berniaga salah satu tujuannya adalah untuk menjana pendapatan dan perbelanjaan berlaku dalam masa yang sama .   Contoh mudah kedai makan dan restoran adalah bahan-bahan mentah bagi penyediaan makanan untuk jualan.  Pendapatan terhasil dari makanan yang disediakan. Dalam masa yang sama, wang tunai dan modal pemilik akan bertambah bila perniagaan menjana keuntungan. OK! Kali ini… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #6 – Accounting Equation

Liabiliti vs Ekuiti

Antara aspek yang penting dalam accounting equation adalah aset, ekuiti dan liabiliti.  Dengan aset, ekuiti dan liabiliti ini, accounting equation  yang paling asas  menerangkan apa yang restoran miliki dan apa yang melibatkan pinjaman atau hutang. Aset, Liabiliti dan Ekuiti Aset dalam perniagaan kedai makan dan restoran termasuk wang tunai, account receivable, barangan, tanah, bangunan, inventori… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #5 – Transaksi Perniagaan

Transaksi perniagaan

Transaksi perniagaan ada dua (2) jenis iaitu yang melibatkan pertukaran wang tunai (cash).  Satu lagi tidak melibatkan wang tunai. Transaksi Perniagaan Tunai Transaksi bisnes(business transactions) kedai makan dan restoran melibatkan setiap pertukaran tunai apabila kita membeli barangan dari pembekal.  Begitu juga pembayaran oleh pelanggan terhadap makanan dan minuman yang ditempah. Transaksi Tanpa Wang Tunai Transaksi… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #4 – GAAPs

GAAPs

Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) merupakan piawaian yang diguna pakai dalam perakauan / pengurusan kewangan.  Ia bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam prosidur dan teknik yang digunakan dalam menyediakan penyata kewangan. Konsep GAAPs Konsep yang digunapakai dalam GAAPs temasuk: Business Entity Historical Cost Going Concern Periodicity Expenses matched revenus Conservatism Business Entity Kedai makan dan restoran… Read More