Business Model Canvas: Bisnes Kedai Makan dan Restoran

kedai-makan

Posting ini merujuk kepada aplikasi BMC terhadap bisnes kedai makan dan restoran secara umum.  Idea umum ini boleh dikembangkan bersesuaian dengan jenis atau konsep kedai makan yang akan dibangunkan. Contoh, authentic malay cusine, fast food restaurant, kedai tomyam, chinese style dan sebagainya. Sebelum tu.. apa itu model bisnes? Ia merujuk bagaimana organisasi bisnes membina dan… Read More

BMC – Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan

BMC Cost Structure

BMC cost structure ini menerangkan semua kos-kos yang terlibat untuk menjalankan perniagaan berdasarkan model bisnes yang dirancang. Kesemua aspek untuk membina dan manyampaikan tawaran nilai, mengekalkan perhubungan dengan pelanggan dan seterusnya mahu menjana pendapatan memerlukan kos-kos yang perlu ditanggung. Kos-kos ini boleh dirancang dengan baik sekiranya kita tentukan aspek Key Resources, Key Activities dan Key… Read More

BMC – Key Partnerships

BMC Key Partnerships

BMC key partnerships pula merujuk kepada rangkaian pembekal (suppliers) dan juga rakan kongsi (partner) dalam perniagaan yang dijalankan. Jenis-jenis BMC key partnerships Empat jenis key partnerships: (1) Pakatan strategik (strategic alliances) antara entiti perniagaan yang merupakan bukan persaing antara satu sama lain. (2)  Kerjasama strategik di antara pesaing. (3) Joint venture (JV) untuk membina perniagaan… Read More

BMC – Key Activities

key activities

Building block barikutnya iaitu  Key Activities pula menerangkan apa bendanya yang entiti perniagaan perlu buat untuk memastikan model bisnes mereka berjaya. Entiti perniagaan mesti melakukan beberapa aktiviti penting ini untuk membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar.  Sama macam key resources, key activities ini diperlukan untuk membina tawaran nilai, membina dan menyokong perhubungan dengan pelanggan, dan seterusnya… Read More

BMC – Key Resources

BMC Key Resources

Key Resources (sumber utama) merujuk kepada  aset penting atau sumber yang diperlukan untuk memastikan aktiviti bisnes  boleh berjalan. Sumber ini membolehkan entiti perniagaan untuk membina dan menawarkan nilai (value proposition), mensasarkan pasaran kepada segmen pelanggan dan seterusnya memperolehi pendapatan (earn revenue). Key resources boleh jadi perkara-perkara dalam bentuk fizikal, kewangan, sumber intelek dan juga sumber… Read More

BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)

revenue streams

Mekanisme Harga (Pricing Mechanisms) Setiap revenue streams boleh mempunyai beberapa mekanisme harga yang berbeza.  Mekanisma   harga yang kita pilih membawa kepada perbezaan ketara kepada revenue streams yang akan dijana. Terdapa dua jenis mekanisme harga yang boleh diguna pakai: (1) Fixed pricing (harga tetap) (2) Dynamic pricing (harga dinamik)  Fixed Pricing  Dynamic Pricing  List price… Read More

BMC – Revenue Streams (Bahagian 1/2)

revenue streams

Revenue streams / aliran pendapatan merujuk kepada pendapatan yang boleh dijana daripada produk dan perkhidmatan yang disasarkan kepada segmen pelanggan pilihan. BMC mempunyai 2 kategori revenue streams iaitu: Pendapatan daripada pembayaran atas produk dan perkhidmatan dalam satu pembelian atau urus niaga (Transaction revenues resulting from one-time customer payments). Pendapatan berulang dari satu pembelian produk atau… Read More

BMC – Customer Relationships

Customer relationships merujuk kepada hubungan dengan segmen pelanggan yang diwujudkan oleh  organisasi perniagaan. Tujuan utama boleh jadi untuk mendapatkan dan mengekalkan (rentention) pelanggan serta meningkatkan jualan (seperti untuk tujuan upsell). Kategori Customer Relationships Berikut merupakan beberapa contoh kategori Customer Relationships: (1) Personal Assistance atau bantuan secara peribadi merujuk kepada interaksi face to face dengan pelanggan.… Read More

BMC – Channels

BMC channels

BMC Channels atau saluran merujuk  bagaimana organisasi perniagaan jumpa dan berkomunikasi / berhubung bagi menyampaikan tawaran nilai kepada segmen pelanggan. Fungsi channels termasuk: Meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan Membantu pelaggan menilai value proposition organisasi perniagaan / syarikat. Membolehkan pelanggan membeli produk dan perkhidmatan yang mereka mahu. Menyampaikan tawaran nilai kepada pelanggan; Memberikan perkhidmatan… Read More

BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 2/2

Tawaran Nilai

Mari kita sambung lagi tentang value propositions atau tawaran nilai ini. (6) Brand / Status Pelanggan kadang kala memandang kepada brand sebagai keutamaan untuk memilih produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.  Sebut sahaja Apple, Samsung dan Huawei – produk tersebut terus dapat dibayangkan dalam kepala.  Pemakaian jam jenama Rolex umpamanya, terus mengambarkan status kekayaan pemakai. (7)… Read More