Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #12 – Debit Kredit (Bahagian 4: Kira Pendapatan Perniagaan)

Measuring Income

Mari kita kira pendapatan perniagaan yang kita jalankan.  Pengiraan pendapatan perlu dilakukan untuk kita tahu untung/rugi kedai makan.  Secara umum, revenue harus melebihi expenses untuk dapat keuntungan. Bila keuntungan (profit) dijana, owners’ equity akan bertambah – revenue dan expenses account akan ditutup masuk ke dalam owners’ equity account bila tempoh perakaunan berakhir, atau dibawa ke hadapan. … Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #11 – Debit Kredit (Bahagian 3: Imbangan Duga)

trial balance

Fuh dulu dengar je kawan-kawan perdagangan pasal imbangan duga (Trial Balance) ni hehe.. skali sekarang kena belajar!  OK! Imbangan duga ni bertujuan untuk menyenaraikan kesemua akaun dengan debit and credit balances. Ia selalunya disediakan pada penghujung / penamat accounting period dan merupakan langkah pertama bagi menjana penyata kewangan (financial statements).  Imbangan duga bagi akaun dikatakan… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #10 – Debit Kredit (Bahagian 2: Baki Akaun )

Bagi menentukan baki akuan, kedua debit dan kredit perlu dijumlahkan,  jumlah yang lebih besar kemudian ditolak dari yang lebih kecil.  Akaun dikatakan  sebagai mempunyai “baki debit atau debit balance” jika jumlah keseluruhan debit melebihi jumlah kredit. Sebaliknya baki akaun dikatakan sebagai “baki kredit atau credit balance” jika jumlah keseluruhan kredit melebihi jumlah keseluruhan debit. Contoh… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #8 – Jenis-jenis Akaun

account types

Ada pelbagai jenis akaun bagi merekodkan transaksi perniagaan.  Jenis-jenis akaun termasuk: (1) Akaun Aset (2) Akaun Liabiliti (3) Akaun Ekuiti Pemilik Tiga jenis akaun ini kemudiannya melibatkan pelbagai transaksi yang perlu direkodkan. Akaun T Akaun bertujuan untuk merekod pertambahan atau penurunan jumlah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.  Kaedah merekodkan transaksi ini dia namakan “Akaun T“. … Read More