Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #7 – Hubungan Pendapatan dan Perbelanjaan dengan Ekuiti Pemilik

Perbelanjaan dan Pendapatan

Orang berniaga salah satu tujuannya adalah untuk menjana pendapatan dan perbelanjaan berlaku dalam masa yang sama .   Contoh mudah kedai makan dan restoran adalah bahan-bahan mentah bagi penyediaan makanan untuk jualan.  Pendapatan terhasil dari makanan yang disediakan. Dalam masa yang sama, wang tunai dan modal pemilik akan bertambah bila perniagaan menjana keuntungan. OK! Kali ini… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #6 – Accounting Equation

Liabiliti vs Ekuiti

Antara aspek yang penting dalam accounting equation adalah aset, ekuiti dan liabiliti.  Dengan aset, ekuiti dan liabiliti ini, accounting equation  yang paling asas  menerangkan apa yang restoran miliki dan apa yang melibatkan pinjaman atau hutang. Aset, Liabiliti dan Ekuiti Aset dalam perniagaan kedai makan dan restoran termasuk wang tunai, account receivable, barangan, tanah, bangunan, inventori… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #5 – Transaksi Perniagaan

Transaksi perniagaan

Transaksi perniagaan ada dua (2) jenis iaitu yang melibatkan pertukaran wang tunai (cash).  Satu lagi tidak melibatkan wang tunai. Transaksi Perniagaan Tunai Transaksi bisnes(business transactions) kedai makan dan restoran melibatkan setiap pertukaran tunai apabila kita membeli barangan dari pembekal.  Begitu juga pembayaran oleh pelanggan terhadap makanan dan minuman yang ditempah. Transaksi Tanpa Wang Tunai Transaksi… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #4 – GAAPs

GAAPs

Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) merupakan piawaian yang diguna pakai dalam perakauan / pengurusan kewangan.  Ia bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam prosidur dan teknik yang digunakan dalam menyediakan penyata kewangan. Konsep GAAPs Konsep yang digunapakai dalam GAAPs temasuk: Business Entity Historical Cost Going Concern Periodicity Expenses matched revenus Conservatism Business Entity Kedai makan dan restoran… Read More

Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #3 – Bidang Tugas Pengurusan Kewangan

bidang tugas akauntan

Mari kita lihat bidang tugas pengurusan kewangan dalam kedai makan dan restoran.  Bidang tugas atau accounting responsibilities ini perlu ada untuk memastikan maklumat kewangan ini dapat disediakan dengan tepat dalam masa yang ditetapkan. Kedai Makan dan restoran kecil Bagi kedai makan dan restoran yang kecil, kerja-kerja pengurusan kewangan biasanya dibuat oleh pemilik merangkap pengurusnya.  Maklumat… Read More