Pengurusan Kewangan Kedai Makan dan Restoran #2 – Apa itu Pengurusan Kewangan?

Transaksi perniagaan

Apa itu pengurusan kewangan? Raymond S. Smidgall (et. al.) dalam buku “Restaurant Financial Basics” kata:

“The process of organizing, analyzing, interpreting, recording, summarizing, and reporting financial information in ways that are meaningful for owners, managers, and other internal users and for lenders, and for other external users.  Also referred to as accounting” Read More

Business Model Canvas: Bisnes Kedai Makan dan Restoran

kedai-makan

Posting ini merujuk kepada aplikasi BMC terhadap bisnes kedai makan dan restoran secara umum.  Idea umum ini boleh dikembangkan bersesuaian dengan jenis atau konsep kedai makan yang akan dibangunkan. Contoh, authentic malay cusine, fast food restaurant, kedai tomyam, chinese style dan sebagainya. Sebelum tu.. apa itu model bisnes? Ia merujuk bagaimana organisasi bisnes membina dan… Read More