BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)

Mekanisme Harga (Pricing Mechanisms)

Setiap revenue streams boleh mempunyai beberapa mekanisme harga yang berbeza.  Mekanisma   harga yang kita pilih membawa kepada perbezaan ketara kepada revenue streams yang akan dijana.

Terdapa dua jenis mekanisme harga yang boleh diguna pakai:

(1) Fixed pricing (harga tetap)
(2) Dynamic pricing (harga dinamik)

 Fixed Pricing  Dynamic Pricing
 List price – harga tetap bagi setiap produk atau perkhidmatan.  Negotiation / bargain – Harga boleh dirunding
 Product feature dependent – harga bergantung kepada kualiti produk atau value proposition  Yield management – harga bergantung kepada inventori atau waktu pembelian (contoh: nak tempah bilik hotel)
 Customer segment – harga bergantung kepada sasaran segmen pelanggan  Real-time market – harga bergantung kepada permintaan dan penawaran (supply and demand)
 Volume dependent – harga bergantung kepada kuantiti.  Lagi banyak lagi kurang harga.  Auctions – lelong-lelong! Harga bergantung kepada pembida yang lebih kompetitif.

Rujuk Revenue Streams bahagian 1 di sini.

______________________________________________________

Pautan keseluruhan BMC:

Business Model Canvas (‘BMC’)
BMC – Customer Segments / Segmen Pelanggan
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 1/2
BMC – Tawaran Nilai (‘Value Proposition’) Bahagian 2/2
BMC – Channels
BMC – Customer Relationships
BMC – Revenue Streams (Bahagian 1/2)
BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)
BMC – Key Resources
BMC – Key Activities
BMC – Cost Structure / Struktur Kos Perniagaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *