BMC – Revenue Streams (Bahagian 2/2)

revenue streams

Mekanisme Harga (Pricing Mechanisms) Setiap revenue streams boleh mempunyai beberapa mekanisme harga yang berbeza.  Mekanisma   harga yang kita pilih membawa kepada perbezaan ketara kepada revenue streams yang akan dijana. Terdapa dua jenis mekanisme harga yang boleh diguna pakai: (1) Fixed pricing (harga tetap) (2) Dynamic pricing (harga dinamik)  Fixed Pricing  Dynamic Pricing  List price… Read More

BMC – Revenue Streams (Bahagian 1/2)

revenue streams

Revenue streams / aliran pendapatan merujuk kepada pendapatan yang boleh dijana daripada produk dan perkhidmatan yang disasarkan kepada segmen pelanggan pilihan. BMC mempunyai 2 kategori revenue streams iaitu: Pendapatan daripada pembayaran atas produk dan perkhidmatan dalam satu pembelian atau urus niaga (Transaction revenues resulting from one-time customer payments). Pendapatan berulang dari satu pembelian produk atau… Read More

BMC – Customer Relationships

Customer relationships merujuk kepada hubungan dengan segmen pelanggan yang diwujudkan oleh  organisasi perniagaan. Tujuan utama boleh jadi untuk mendapatkan dan mengekalkan (rentention) pelanggan serta meningkatkan jualan (seperti untuk tujuan upsell). Kategori Customer Relationships Berikut merupakan beberapa contoh kategori Customer Relationships: (1) Personal Assistance atau bantuan secara peribadi merujuk kepada interaksi face to face dengan pelanggan.… Read More